Att bygga i lättbetong


Lättbetong

Att bygga stenhus i lättbetong har man gjort i många år i Skåne. Materialet möter även dagens höga krav på miljö och totalekonomi. Lättbetong innehåller inga organiska material såsom trä och plaster, vilket gör att våra kunder slipper oroa sig för vare sig fuktskador, mögel eller röta. Att uppföra Ert hus i lättbetong har många fördelar och känslan Ni får med ett stenhus går inte att bytas mot andra byggmetoder.

Trygghet

Lättbetong brinner inte, vilket innebär hög brandtrygghet och ingen risk för eldspridning. Lättbetong är tidlöst och investeringen gör att Ni slipper mycket av kostsamt och tidskrävande underhållsarbete framöver. Ett hus i lättbetong står sig i generation efter generation.


Att bygga i lättbetong

Inomhusklimat

Lättbetonghus är täta hus som ändå andas och därmed ger en mycket behaglig miljö. Den enkla förklaringen är att det inte finns någon plastfolie i väggen. Därför kan väggarna absorbera och avge fukt, vilket ger ett sunt inomhusklimat. Ljudnivån i våra stenhus är rejält dämpade gentemot andra hustyper och ger Er tyst och behaglig inomhusmiljö.

Miljö och ekonomi

Det skall vara kul när elräkningen kommer, inte en fasa. Ett hus från ProvinsHus i lättbetong är välisolerat och ger Er låga driftskostnader. Inne i lättbetongväggen finns det slutna luftceller som hindrar luftströmmar i materialet och därmed förbättrar isoleringsförmågan. Väggmaterialets täthet och värmeisolerande egenskaper gör att Ni minskar energiåtgången och elräkningen för att värma huset blir låg.