Steg för stegSteg för steg

Här kommer en kort beskrivning av de olika stegen i processen att bygga nytt hus och hur vi går tillväga. Tankarna och frågorna är många. Vi har gjort en vägledande guide om hur det fungerar att bygga med ProvinsHus.

1. Kontakt med ProvinsHus

Ni har nu köpt en tomt eller har kanske en på gång. Ni tar en kontakt med en säljare och bokar möte för en presentation av ProvinsHus och vad vi kan hjälpa Er med. Säljaren följer Er genom hela processen från första kundmötet tills inflyttning.

2. Behov och önskemål

Våra säljare går igenom Era behov och önskemål och Ni hittar tillsammans ut ett hus som passar förutsättningarna och Er önskemål om standard. ProvinsHus bygger kundanpassade stenhus i lättbetong.

3. Offert och pris

Vi skapar en offert på det hus med de tillvalen och den standard Ni önskat. Våra säljare går igenom offerten och förklarar de olika delarna.

4. Bank och lån

Ni har nu fått en total genomgång av offerten och är överens om priset och vilket hus och standard mm. Ni kontaktar Er bank för ett lånelöfte om summan av alla kostnader för Ert husbygge.

5. Entreprenadkontrakt

Banken har nu gett Er ett godkännande ett lånelöfte och Ni träffar nu säljaren och upprättar ett entreprenadkontrakt för det hus Ni önskar bygga.

6. Bygglov

Nu upprättar vi kompletta bygglovshandlingar på nybyggnadskartan över Er tomt där vi anger hur huset skall placeras. Denna blankett hjälper vi Er med att fylla i.

7. Godkänt bygglov

Nu har Ni fått hem brev från kommunen om att bygglovet blivit beviljat, grattis! En bygganmälan skall fyllas i och skickas in till kommunen som kallar till ett samrådsmöte med representant från kommunen, Ni, Er kvalitetsansvarige och en representant från ProvinsHus.

8. Färgval och tillval

Det närmar sig byggstart och en sista översyn av tillvalen görs nu. Nu beskriver vi alla färgval inne som ute, tapeter, träslag, mm.

9. Byggstartmöte

Dax för byggstart! Nu träffar Ni de olika entreprenörerna för en presentation och genomgång av planerna för Ert nya hus.

10. Nu byggs huset

Tomten schaktas, grunden gjutes, väggarna blir resta, taket på, fönster i etc. Nu är bygget i full fart och ni kommer sakta att se hur Era visioner börjar bli till verklighet.

11. Husbesiktning

När huset är klart kommer en oberoende besiktningsman utsedd av Gar-Bo att besiktiga hela huset tillsammans med Er. Ett protokoll uppförs och delas senare ut till alla som är med. ProvinsHus har nollvision gällande besiktningsanmärkningar för att säkerställa Era förväntningar om en bra husaffär.