Att bygga husProvinsHus är en hustillverkare som bygger kundanpassade stenhus i lättbetong med noga utvald standard. Varje hus är unikt och byggs efter kunders önskemål.Stommen och innerväggarna i våra hus byggs med stående väggelement av lättbetong och ger våra kunder en helhetskänsla av stenhus.

Vi lägger stor vikt vid att göra husen energisnåla genom rejält med isolering i plattan, och taket samt att installera en jordvärmepump från ledande leverantör. Vi är noga med att knyta till oss kompetenta människor i husbranschen, dels internt som projektledare, konstruktörer och designers, dels externt som exempelvis underentreprenörer och leverantörer.

btka60198