Om oss


Om ProvinsHus

ProvinsHus är en hustillverkare som bygger kundanpassade stenhus i lättbetong med noga utvalda material som standard. Varje hus är unikt och byggs efter kundens önskemål.

Stommen och innerväggarna i våra hus byggs med stående väggelement av lättbetong och ger våra kunder en helhetskänsla av stenhus. Vi lägger stor vikt vid att göra husen energisnåla genom rejält med isolering i grunden och taket samt att installera en jordvärmepump från ledande leverantör.

Vi är noga med att knyta till oss kompetenta människor i husbranschen, dels internt som projektledare, konstruktörer och designers, dels externt som exempelvis underentreprenörer och leverantörer.

Vår nollvision

När huset är färdigbyggt kommer en oberoende besiktningsman utsedd av Gar-Bo och gör en slutbesiktning av hela huset tillsammans med Er. Vår målsättning är att Ni får ett blankt besiktningsprotokoll, och därmed säkerställer Era visioner och drömmar om Ert nya hus.

Vi uppnår det genom noga kontroll och samarbete med alla våra underentreprenörer och leverantörer.


>Vår nollvision

Trygghet

Vi bygger Ert hus med totalentreprenad. Det ger Er tid och möjlighet att fokusera på familj och jobb under byggtiden. Våra säljare följer Er hela vägen från första mötet tills Ni flyttat in. Det gör att Ni alltid vet vem Ni kan vända Er till vid frågor som berör Ert husbygge.

ProvinsHus ställer höga krav på alla entreprenörer och leverantörer för att ge Er högsta kvalitet på utfört arbete. Vi tycker att det är viktigt att Du som kund blir nöjd med Ditt hus och med det arbete vi gör. Vi tecknar alltid en färdigställandeförsäkring till alla som bygger med totalentreprenad.

Energi & Miljö

Vi fokuserar på att göra Ditt hus energisnålt genom att använda en värmepump från ledande leverantörer och rejält med isolering på utsatta delar i huset.

Ett ProvinsHus byggs för att hålla i många år, och en stenstomme är i det närmaste underhållsfri. Det gör att våra hus har minsta möjliga klimatpåverkan och det är helt i linje med vår miljöpolicy.


Affärspolicy

Affärspolicy

  • Vi skall erbjuda och sälja förstklassiga hus som är anpassade efter kundens önskemål.
  • Kundernas behov ska lösas på ett positivt, personligt och serviceinriktat sätt.
  • Företaget skall genom långsiktigt agerande erbjuda våra kunder förstklassig service.
  • Vårt agerande ska i alla sammanhang vara professionellt, kundorienterat och affärsmässigt.
  • Klara besked samt ordning och reda ska känneteckna verksamheten i företaget.
  • Ansvar och befogenheter ska så långt det är möjligt spridas ut i företaget.
  • Vår personal ska vara välutbildad, motiverad, effektiv och känna ansvar.
  • Vi skall ständigt arbeta med att minska vår miljöpåverkan.
  • Miljötänkandet ska ingå som en naturlig del i kvalitetsarbetet.


ProvinsHus