EntreprenadformerNär Ni köper Ert drömhus genom ProvinsHus kan Ni välja mellan olika typer av entreprenader beroende på vilket ansvar Ni vill ha och hur mycket Ni vill göra själva. Vi erbjuder totalentreprenad och delad entreprenad. Vi hjälper Er att skapa den leveransform som passa Era önskemål och behov bäst. Nedan finns en enkel beskrivning om de olika entreprenadformerna.

Entreprenadformer

Totalentreprenad

Totalentreprenad ger Er full trygghet och möjligheten att fokusera på familjen och jobbet under byggtiden. Ni gör upp affären med ProvinsHus på ett enda entreprenadkontrakt. ProvinsHus planerar och samordnar hela bygget från start till färdigt hus. ProvinsHus har hela ansvaret för leveranser och entreprenörer under hela byggtiden.


entreprenad

Delad entreprenad

Med delad entreprenad ger det Er stor flexibilitet och möjlighet att själv påverka. Då är det Ni som är ansvarig byggledare, som samordnar bygget och som har det juridiska ansvaret. Då kan Ni även utföra vissa arbeten själv. För rätt person med tid över ger detta alternativ en möjlighet att sänka byggkostnaderna. Du handlar upp de olika entreprenaderna för själva bygget och materialleveransen från ProvinsHus.Generalentreprenad (delad entreprenad)

Generalentreprenad är en form av delad entreprenad där Ni själv handlar upp hela byggentreprenaden hos ett enda byggföretag och materialleveransen från ProvinsHus. Då är Ni själv byggherre och har fullt juridiskt ansvar.